Oszczędności kosztów energetycznych dostępne dla każdego.
Nie każdy potrafi je dostarczyć.

HYDROCHEM DGE S.A. – generujemy oszczędności od 1985 r.

Kontakt

Hydrochem DGE S.A.

ul. Rafii 22
04-241 Warszawa


e-mail: office@hydrochem.pl
tel.: (22) 869 02 57
faks: (22) 839 36 06

 

 

Kapitał zakładowy w wysokości 

300 000 złotych,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy,

KRS 384941, NIP 525-250-55-41, REGON 142918452

 

 

 

 


więcej

Termomodernizacja

Głównym przedsięwzięciem umożliwiającym zwiększenie efektywności energetycznej obiektu jest termomodernizacja.

Spółka Hydrochem DGE S.A. - działając na płaszczyźnie efektywnej energetyki, realizuje między innymi projekty kompleksowej termomodernizacji obiektów. Działania termomodernizacyjne polegają na zmianie wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego.

Kompleksowe podejście Spółki Hydrochem DGE S.A. do termomodernizacji polega na realizacji prac obejmujących:

 • Wykonanie audytu energetycznego
 • Wykonanie projektów (w tym projekt budowlany, projekt instalacji, projekt elewacji).
 • Modernizację źródła ciepła
  Wdrażanie systemów nowoczesnych, zapewniających efektywne wykorzystanie energii pierwotnej, istotne zmniejszenie kosztów systemu energetycznego oraz redukcję szkodliwego wpływu na środowisko;
 • Usprawnienia instalacji (regulacja, równoważenie, udrożnienie, wymiana)
  Prawidłowo sporządzony projekt, bądź poprawne zdiagnozowanie problemu pracy instalacji zapewni właściwe jej funkcjonowanie, gwarantujące równomierne dostarczenie nośnika i zmniejszenie kosztów.
 • Wykonanie docieplenia
  Docieplenie zapewniające wysoką izolacyjność termiczną ścian elewacyjnych. Porzez ograniczenie energochłonności obiektów następuje obniżenie zużycia energii i obniżenie kosztów zakupu paliwa, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości użytkowania.
 • Zarządzanie energią
  Przeprowadzając termomodernizację, w celu osiągnięcia maksymalnych efektów niezbędna jest kontrola parametrów pracy systemów, raportowanie danych oraz możliwość wizualizacji całego systemu. W związku z tym każdy realizowany przez nas projekt zakłada wyposażenie systemów w odpowiednią automatykę umożliwiającą efektywne zarządzanie energią, co jest równoznaczne z podniesieniem stopy zwrotu z inwestycji.
 • Indywidualne podejście do każdego obiektu
  Aby zapewnić najlepszy współczynnik efektywności poniesionych nakładów finansowych do generowania oszczędności, w oparciu o posiadaną wiedze i doświadczenie w zakresie efektywnej energetyki, każdy obiekt rozważany do termomodernizacji jest rozpatrywany indywidualnie.
 • Finansowanie
  Możliwości realizacji inwestycji zależą do możliwości ich sfinansowania, dlatego razem z koncepcją realizacji inwestycji proponujemy formy finansowania inwestycji począwszy od pozyskania finansowania dotacyjnego, przez finansowanie wykonawcy do spłaty zobowiązań z generowanych oszczędności.
powrót

Copyright 2012 © by Hydrochem DGE S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Agencja interaktywna PROPERIS.