Oszczędności kosztów energetycznych dostępne dla każdego.
Nie każdy potrafi je dostarczyć.

HYDROCHEM DGE S.A. – generujemy oszczędności od 1985 r.

Kontakt

Hydrochem DGE S.A.

ul. Rafii 22
04-241 Warszawa


e-mail: office@hydrochem.pl
tel.: (22) 869 02 57
faks: (22) 839 36 06

 

 

Kapitał zakładowy w wysokości 

300 000 złotych,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy,

KRS 384941, NIP 525-250-55-41, REGON 142918452

 

 

 

 


więcej

Efektywne systemy energetyczne

Na czym polega system

Efektywny system energetyczny pozwala na zmniejszenie wydatków ponoszonych na energię cieplną, elektryczną oraz chłód. Rosnące od lat koszty produkcji i zakupu każdej postaci energii zmuszają do poszukiwania oszczędności w tym obszarze. Spółka Hydrochem DGE S.A. od prawie 30 lat zajmuje się opracowywaniem i realizacją systemów energetycznych zmniejszających koszty wytwarzania i zakupu energii.

Unikalna oferta

Realizacja filozofii firmy bycia „krok przed rynkiem” przejawia się w jej niestandardowym podejściu do rozwiązania problemów z rosnącymi wydatkami ponoszonymi na energię. Realizacja efektywnych systemów energetycznych jest tego przykładem. Rozwiązania, które proponujemy naszym klientom nie opierają się jedynie na wymianie źródeł wytwarzania (np. zamianie starych kotów na nowe), modernizacji instalacji itp. Działania te zwykle przynoszą poprawę efektywności i ograniczenie kosztów - jednak jest to wykorzystanie jedynie części możliwości, jakie niesie nowoczesna technologia oraz wysoko-wyspecjalizowana wiedza inżynieryjna. Posiadając unikalny know-how razem z dostępem do nowoczesnych technologii proponujemy naszym klientom pójście o krok dalej: wykorzystanie kilku źródeł wytwarzania (system hybrydowy) zasilanych odmienną energią pierwotną (kogeneracja, pompy ciepła, nowoczesne kotły CO, kolektory słoneczne, fotowoltaika, absorpcja – produkcja chłodu, i inne) pozwala osiągnąć wysoki efekt synergii. Jeśli dodamy do tego optymalizację istniejącego systemu, automatykę kontrolującą pracę urządzeń w zakresach najwyższej sprawności, spłaszczanie tzw. peak’ów energetycznych, inteligentne zarządzanie energią – otrzymujemy kompletny, holistyczny system, który maksymalizuje poziom generowanych oszczędności.

Jak powstaje efektywny system energetyczny


Efektywny system energetyczny jest tworzony w wyniku szczegółowych analiz energetycznych, przeprowadzanych na obiekcie inwestora. Elementy składowe dobierane są do konkretnego projektu, dlatego nie ma dwóch takich samych realizacji.
W budowie DGE spółka wykorzystuje nowoczesne, innowacyjne technologie i urządzenia rozproszonej energetyki, stosując czyste i odnawialne źródła energii OZE do wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i chłodu ze źródeł takich jak:

 • kogeneracja;
 • trigeneracja;
 • pompy ciepła;
 • energia słoneczna;
 • nowoczesne kotły CO;
 • geotermia niskotemperaturowa;
 • biogaz;
 • biomasa.

W pierwszej kolejności przeprowadzamy audyt wewnętrzny obiektu. Analizujemy potrzeby energetyczne na energię cieplną, elektryczną i chłód z podziałem na czasookresy.

Przygotowanie analizy wstępnej

 1. Wizytacja obiektu, rozmowy ze służbami technicznymi – informacje  o gospodarce energetycznej,  na podstawie których opracowana zostaje koncepcja kompleksowego systemu wytwarzania i dostawy energii cieplnej, elektrycznej i chłodu.
 2. Analizy zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, zużycia energii w latach poprzednich oraz ponoszonych kosztów na zakup energii elektrycznej z sieci zewnętrznej i zakup/wytwarzanie energii cieplnej we własnej kotłowni.
 3. Zbadanie stanu technicznego źródeł ciepła oraz instalacji energetycznych.
 4. Analiza ekonomiczna oraz badanie możliwości realizacji projektu.


Następnym krokiem jest rekomendacja rozwiązań z przedstawieniem dokładnych wyliczeń i spójnej koncepcji. Wyliczenia obejmują wielkości oszczędności, koszty eksploatacyjne, koszty finansowe oraz stopę zwrotu z inwestycji.

Finansowanie inwestycji

Przed realizacją inwestycji przygotowujemy koncepcję sfinansowania inwestycji w oparciu o źródła dotacyjne, preferencyjne i komercyjne, a także przy wykorzystaniu najnowocześniejszych instrumentów finansowania dopasowanych do możliwości klienta. Inwestycje przygotowujemy w formule ESCO – spłacające się z wygenerowanych oszczędności. Jesteśmy wstanie przedstawić każdą propozycję finansowania inwestycji, łącznie ze sfinansowaniem inwestycji z własnych źródeł.

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji. Cykl realizacji inwestycji przedstawia poniższy schemat: 


W celu dobrania najbardziej efektywnego rozwiązania nasi inżynierowie muszą przeanalizować szereg zagadnień związanych z inwestycją.

System wymaga opracowania studium wykonalności technicznej i opłacalności ekonomicznej – wszystkie źródła wytwarzania energii powinny być dobrane i wykorzystane optymalnie, ze szczególnym uwzględnieniem taniej energii skojarzonej (czysta energia) oraz energii odnawialnej.
Podstawą wyboru rozwiązania jest rachunek ekonomiczny oraz potrzeby i priorytety Zamawiającego – Inwestora. W rachunku i budowie planu finansowego brane będą pod uwagę koszty produkcji i eksploatacji oraz koszty finansowania inwestycji, a także amortyzacji, serwisu oraz koszty odtwarzania technicznego urządzeń.
Wielkość nakładów inwestycyjnych powinna być dostosowana do wielkości oszczędności uzyskiwanych po wdrożeniu systemu zaopatrzenia w energię.

Miejsca zastosowania

Stałe zapotrzebowanie na energię cieplną i/lub podstawowe obciążenia elektryczne stanowią najbardziej odpowiednie miejsca zastosowania efektywnych systemów energetycznych. Miejsca typowych zastosowań:

 • Szpitale i bazy wojskowe;
 • Baseny i hale sportowe;
 • Przemysł / Handel;
 • Ogrodnictwo;
 • Hotele i ośrodki wypoczynkowe;
 • Powiatowe układy grzewcze (tj. biura, mieszkania);
 • Uniwersytety /Budynki rządowe;
 • Oczyszczalnie ścieków.
powrót

Copyright 2012 © by Hydrochem DGE S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Agencja interaktywna PROPERIS.