Oszczędności kosztów energetycznych dostępne dla każdego.
Nie każdy potrafi je dostarczyć.

HYDROCHEM DGE S.A. – generujemy oszczędności od 1985 r.

Kontakt

Hydrochem DGE S.A.

ul. Rafii 22
04-241 Warszawa


e-mail: office@hydrochem.pl
tel.: (22) 869 02 57
faks: (22) 839 36 06

 

 

Kapitał zakładowy w wysokości 

300 000 złotych,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy,

KRS 384941, NIP 525-250-55-41, REGON 142918452

 

 

 

 


więcej

Historia

Firma „Hydrochem” powstała w roku 1985 jako przedsiębiorstwo zagraniczne z kapitałem 40.000 DM. W 1994 r. firma Hydrochem została przekształcona w spółkę z o.o. W sierpniu 2005 roku spółka przejęła we władanie upadły miejski system ciepłowniczy wraz z ciepłownią na miał węgla kamiennego (zamówiona moc 4,4 MW). Spółka podjęła skutecznie rewitalizację ciepłowni i po restrukturyzacji utworzony został Zakład Ciepłowniczy Hydrochem w Nasielsku. W 2009 roku spółka została sprzedana strategicznemu inwestorowi spółki wraz z Zakładem Ciepłowniczym w Nasielsku. Po zbyciu udziałów twórcy firmy Janusz Matejak i Andrzej Korzeniowski na kanwie doświadczeń i dokonań w spółce Hydrochem sp. z o.o. założyli spółkę cywilną, przekształconą następnie w spółkę akcyjną Hydrochem DGE S.A., która jest kontynuatorką w zakresie przedmiotowym, technicznym i personalnym po spółce kapitałowej Hydrochem sp. z o.o.

W latach 1985-89, w zakresie systemów grzewczych, prace koncentrowano głównie na konsultacjach i projektach, które obejmowały współpracę z przedsiębiorstwami energetyki cieplnej: SPEC – Warszawa; WPEC-Szczecin; WPEC-Opole; WPEC- Wałbrzych; OBRC Warszawa; instytucje i organizacje zagraniczne.

W okresie 1985-87 opracowano wspólnie ze specjalistami z przedsiębiorstw energetyki cieplnej, przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, z Politechniki Warszawskiej i Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie nowe technologie (chronione patentami) renowacji i ochrony antykorozyjnej instalacji. Oryginalne rozwiązania pozwoliły na przeprowadzenie zabiegów renowacyjnych instalacji w kilkuset budynkach m.in. w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu, a także przeprowadzono renowacje całych sieci wodociągowych w Kołobrzegu, Wałczu, Słubicach, w niektórych dzielnicach Wrocławia, Kielc i innych.

W roku 1988 Hydrochem otrzymał I-szą nagrodę Ministra Budownictwa za oryginalne technologie renowacyjne.

W latach 1989-95 Hydrochem pełnił funkcję doradczą Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w zagadnieniach opracowania krajowego programu restrukturyzacji sektora energetyki cieplnej, współpracując w tym zakresie m.in. z misją Banku Światowego oraz międzynarodowymi organizacjami doradczymi: Coopers and Lybrand Deloitte, Compagnie General de Chauffe.

Zespół specjalistów Hydrochem-u kierowany przez dr inż. Janusza Rosadę, mgr inż. Witolda Cherubina, prof. dr hab. inż. Mirosława Dytczaka opracował w latach 1990-1995 szereg programów, Master Planów, Studiów Opłacalności Technicznej i Ekonomicznej - Feasibility Studies – modernizacji całych systemów grzewczych dla takich miast jak: Ciechanów, Augustów, Włocławek, Kutno, Gostynin, Kościan, Czempin, Stargard Szczeciński, Bielsk Podlaski, Opole, Świebodzin i Koło.

Przy opracowywaniu i realizacji projektu modernizacji systemu grzewczego dla miasta Ciechanowa spółka Hydrochem współpracowała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie.

Z początkiem 1995 roku  - Hydrochem rozpoczął prace wdrożeniowe ( tym razem przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) projektów  z wykorzystaniem dla celów wytwarzania ciepła źródeł energii odnawialnej, m.in. pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

W latach 1995-1997 Hydrochem zrealizował budowę większych systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła dla Szkoły na Bemowie - 230 kW, dla budynku wielorodzinnego na Gocławku w Warszawie – 120 kW oraz mniejsze systemy. Hydrochem współpracował z przodującymi w tych zagadnieniach firmami na świecie: IVT i Nibe ze Szwecji, Stiebel-Eltron z RFN oraz Sonnlux, Soltherm ze Szwajcarii.

W roku 1997 rozpoczęliśmy, z inicjatywy NFOŚiGW i korzystając z konsultacji  Instytutu Nowych Technik w Uppsali, ośrodków badawczych General Electric, Cummins-Wärtsilä, Alsthom, prace projektowe systemów energetyki wytwarzających energię w skojarzeniu - kogeneracji (produkcja energii cieplnej i elektrycznej w tym samym urządzeniu).

W latach 1997 –1998 Hydrochem analizując potrzeby i technologie wytwarzania energii dla  mniejszych odbiorców ciepła i energii elektrycznej opracował koncepcję modułowych, hybrydowych systemów energetycznych – złożonych z kilku źródeł zasilanych odmienną energią pierwotną (energie odnawialne – pompy ciepła, kolektory słoneczne; gaz ziemny, olej opałowy, węgiel energetyczny; energia elektryczna). Hybrydowy system energetyczny pozwala na optymalny ekonomicznie wybór źródła w zależności od zapotrzebowania ciepła i cen energii pierwotnej.

W roku 1999 został przygotowany do realizacji projekt modernizacji systemu grzewczego wytwarzania energii dla Szpitala Kolejowego z zastosowaniem wymienionego hybrydowego systemu grzewczego. Produkcja energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej została uruchomiona 1 kwietnia 2000 r. w procedurze finansowania zewnętrznego w systemie ESCO (spłata nakładów realizowana jest z oszczędności energii w wyniku zastosowania nowych technologii jej wytwarzania i racjonalnego zarządzania energią). Wszystkie parametry, a przede wszystkim parametry energooszczędnego wytwarzania energii, zostały osiągnięte.

W latach następnych po roku 2000 zrealizowano wiele energooszczędnych systemów grzewczych m.in. dla gmin, szkół, szpitali, zakładów energetycznych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych.

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego miasta i w ważnym interesie publicznym tuż przed sezonem grzewczym, Hydrochem został zaangażowany do awaryjnego uruchomienia upadłego systemu ciepłowniczego w Nasielsku. W trybie awaryjnym, we wrześniu i październiku została przeprowadzona przez ekipy Hydrochem: naprawa kotłów grzewczych, wymiana uszkodzonej instalacji nawęglania, naprawa instalacji sieci ciepłowniczej, wymiana uszkodzonych pomp obiegowych, zaworów itp.  tak, że z początkiem sezonu grzewczego podane zostało ciepło do budynków podłączonych do systemu, a dostawa ciepła w sezonie grzewczym przebiegała bez zakłóceń i niespodzianek.

Dwa kolejne lata to realizacja programu „krok po kroku” - naprawy i usprawniania poszczególnych elementów instalacji grzewczej i przesyłowej :

  • remont generalny instalacji nawęglania;
  • naprawa i modernizacja dwóch mniejszych kotłów, co pozwoliło znacznie podwyższyć sprawność kotłowni;
  • wymianę niektórych nawet kilkusetmetrowych odcinków rurociągów grzewczych na rurociągi w technologii preizolacji;
  • doposażenie węzłów ciepłowniczych i wymianę armatury;
  • zmniejszono prawie dwukrotnie straty przesyłowe czynnika grzewczego;

Zrealizowany został kompleksowy projekt modernizacji gminnego systemu grzewczego w Parzęczewie przez konwersję źródeł energii (z koksu i oleju opałowego) na źródło energii odnawialnej z biomasy (zrębków drewna) i kompleksową termomodernizację obiektów gminnych z wymianą okien. Projekt sfinansowano w formule „Trzeciej strony finansującej” przy udziale finansowania komercyjnego (60%) oraz dotacyjnego (40%).

Wykonanych zostało wiele innych systemów ogrzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła jako jedynego źródła ciepła z wykorzystaniem energii odnawialnej - niskotemperaturowej geotermii - zarówno dla obiektów prywatnych jak publicznych np. domy jednorodzinne, obiekty socjalne, biurowe, projekt w Radzyminie z odzyskiem wody chłodniczej wtryskarek, kościół św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu i inne.

Opracowany i zrealizowany został projekt kompleksowej termomodernizacji gminnego zespołu szkół w gminie Leszno. W systemie wykorzystano energię odnawialną niskotemperaturowej geotermii z wymiennikiem poziomo-pionowym i pompę ciepła glikol – woda produkcji francuskiej. Jako źródło szczytowe zastosowano kocioł na gaz ziemny. Zmodernizowany został również budynek poprzez zastosowanie nisko stratnej termoizolacji  ścian i oraz instalację energooszczędnych okien.

Zrealizowano projekt systemu grzewczego z konwersją z węgla kamiennego na energię odnawialną niskotemperaturowej geotermii – dla zespołu szkół przy Gminy Bemowo. Dolne źródło – wymiennik poziomy. Cztery pompy ciepła produkcji szwedzkiej.

W roku 2011 powołana została spółka akcyjna Hydrochem DGE S.A., która stała się częścią grupy kapitałowej, w ramach której produkujemy m.in. panele fotowoltaiczne oraz latarnie solarne. Spółka stale dynamicznie się rozwija, a jej priorytetem od 1985 r. pozostaje innowacyjność, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz unikalnego inżynierskiego know-how. Dzięki stałemu wytyczaniu trendów poprzez realizację filozofii „krok przed rynkiem” nasi klienci zawsze otrzymują najlepsze dostępne rozwiązania na świecie.

powrót

Copyright 2012 © by Hydrochem DGE S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Agencja interaktywna PROPERIS.