Oszczędności kosztów energetycznych dostępne dla każdego.
Nie każdy potrafi je dostarczyć.

HYDROCHEM DGE S.A. – generujemy oszczędności od 1985 r.

Kontakt

Hydrochem DGE S.A.

ul. Rafii 22
04-241 Warszawa


e-mail: office@hydrochem.pl
tel.: (22) 869 02 57
faks: (22) 839 36 06

 

 

Kapitał zakładowy w wysokości 

300 000 złotych,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy,

KRS 384941, NIP 525-250-55-41, REGON 142918452

 

 

 

 


więcej

Kogeneracja

Opracowana i sprawdzona technologia kogeneracji polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w jednym urządzeniu produkującym energię cieplną i elektryczną w skojarzeniu (energia czysta).
Energię pierwotną stanowi tu gaz ziemny sieciowy, a tam gdzie go nie ma – gaz LNG. System wytwarzania energii w skojarzeniu pozwala generować oszczędności w porównaniu do tradycyjnych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo jest wspierany certyfikatami do wyprodukowanej jednostki energii cieplnej, które sprzedaje się na rynku, dzięki czemu czas zwrotu z inwestycji jest jeszcze krótszy.
Energię podstawową dla systemu stanowi tania energia czysta uzyskiwana ze spalania gazu ziemnego lub biogazu. Kogeneracja jako lokalny system zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną zapewnia:

  1. Uzyskiwanie oszczędności w kosztach zaopatrzenia w energię poprzez:
    • produkcję własnej energii elektrycznej;
    • produkcję własnej energii cieplnej;
    • produkcję chłodu (trigeneracja - opcjonalnie).
  2. Bezpieczeństwo zasilania

System może działać autonomicznie i zapewnić bezpośrednie zasilanie w energię elektryczną, cieplną oraz chłód.

powrót

Copyright 2012 © by Hydrochem DGE S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Agencja interaktywna PROPERIS.