Informacja o cookies

Używamy plików cookies

Rozumiem

GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA

Głównym przedsięwzięciem umożliwiającym zwiększenie efektywności energetycznej obiektu jest termomodernizacja. Jej zakres, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego.

ROZWIĄZANIA GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI OBEJMUJĄ

WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH

Audyt stanowi podstawowy dokument analityczny określający najbardziej efektywny zakres modernizacji oraz wskazuje szacunkowe koszty przedsięwzięcia i wielkość oszczędności kosztów i energii.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wskazane w audycie rozwiązania stanowią wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej. Projektant uwzględnia także niezbędne prace poboczne do wykonania zakresu audytu, uwzględniając aktualne przepisy.

MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ ENERGII / WYKORZYSTANIE OZE

Wdrażanie nowoczesnych źródeł, zapewniających efektywne wykorzystanie energii pierwotnej, istotne zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz redukcję szkodliwego wpływu na środowisko.

USPRAWNIENIA INSTALACJI CO (wymiana, regulacja, równoważenie, udrożnienie)

Właściwe zdiagnozowanie pracy instalacji zapewni dobór efektywnych rozwiązań, właściwe jej funkcjonowanie, gwarantujące równomierne dostarczenie nośnika i zmniejszenie kosztów.

POPRAWĘ IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ

Poprzez ograniczenie energochłonności obiektów następuje obniżenie zużycia energii i obniżenie kosztów zakupu paliwa, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości użytkowania.

MODERNIZACJĘ/WDROŻENIE SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Dobrze zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji zapewniają wysoki komfort użytkowania obiektów przy jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu energią. Wydzielenie stref użytkowych, pomiar stężenia CO2 to tylko niektóre cechy efektywnych instalacji.

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Przeprowadzając termomodernizację, w celu osiągnięcia maksymalnych efektów, niezbędna jest kontrola parametrów pracy urządzeń i instalacji, raportowanie danych oraz możliwość wizualizacji całego systemu. W związku z tym każdy realizowany projekt zakłada wyposażenie systemów w odpowiednią automatykę umożliwiającą efektywne zarządzanie energią i tym samym podniesienie stopy zwrotu z inwestycji.