Informacja o cookies

Używamy plików cookies

Rozumiem

Finansowanie

Wykonalność projektu inwestycyjnego składa się z dobrze przygotowanej dokumentacji technicznej i zapewnionego finansowania. Dlatego Inżynieria finansowa jest równie ważna, jak inżynieria techniczna.

Rozwiązania finansowania inwestycji obejmują:

Finansowanie wykonawcy

Realizacja kontraktu finansowana jest przez wykonawcę, a spłata następuje na podstawie harmonogramu określonego w umowie

Finansowanie w formule PPP lub ESCO

 • Analizę energetyczną obiektu/ów
 • Wykonanie dokumentacji projektowej
 • Wykonawstwo inwestycji
 • Sfinansowanie realizacji

Spłata inwestycji następuje częściowo lub w całości w wyniku generowanych przez projekt oszczędności.

Finansowanie wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za pozyskanie dotacji na określonym przez inwestora poziomie, po czym realizuje roboty budowlane.

Finansowanie hybrydowe

Wykonawca odpowiedzialny jest za pozyskanie dotacji oraz finansuje wkład własny inwestora w formule ESCO lub którego spłata następuje na podstawie harmonogramu określonego w umowie.

Czym jest formuła ESCO I PPP

Zarówno ESCO (Energy Saving Company) jak i PPP (Partnerstwo Publiczno Prywatne) to formuły realizacji działań służących oszczędności energii we współpracy z firmą, specjalizującą się w usługach energetycznych. W uproszczeniu obydwie formuły stosowane są zamiennie w zależności od tego czy dotyczą sektora prywatnego czy publicznego oraz w zależności od stopnia złożoności inwestycji.

Firma ESCO inwestuje swoje środki finansowe wdrażając rozwiązania energooszczędne oraz udziela klientom gwarancji uzyskania oszczędności, które z kolei pozwalają na spłatę kosztów inwestycji wg określonego przez strony harmonogramu. Takie rozwiązanie to umowa typu EPC (Energy Performance Contract).

 

Usługi oferowane przez firmę ESCO różnią się od siebie sposobem finansowania oraz podziałem ryzyka i zysków pochodzących z wdrożonej inwestycji. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje umów tego typu:

OSZCZĘDNOŚĆ

Firma ESCO oferuje finansowanie realizacji inwestycji oraz gwarancję oszczędności (ponosi całkowite ryzyko inwestycji).

Finansowanie i gwarancja oszczędności energii

Inwestor odpowiada za finansowanie, a firma ESCO za gwarancję oszczędności energii (podział ryzyka między strony umowy).

Zmniejszenie kosztów energii

Przeniesienie wartości oszczędności na firmę ESCO z tytułu zmniejszonych kosztów energii, aż do całkowitej spłaty inwestycji.

Zarządzanie

Zarządzanie zużyciem energii w obiektach, na podstawie których firma ESCO otrzymuje zapłatę za świadczenie usługi energetycznej.

Inną formą współpracy jest umowa EDC (Energy Delivery Contract), która określa warunki eksploatacji, budowy lub modernizacji źródeł energii cieplnej i elektrycznej. Umowy tego typu opierają się na założeniu, że optymalizacja zużycia energii w dłuższej perspektywie pozwala uzyskać znaczące korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Elementy realizowane przez firmę ESCO obejmują finansowanie, budowę lub modernizację źródła wytwarzania energii, konserwację i eksploatację. Na wynagrodzenie za te usługi składają się, przede wszystkim, płatności za dostarczoną energię.

Kto może korzystać z ESCO i PPP?

Obydwie formuły są na tyle wszechstronne, że mogą z nich korzystać zarówno przedsiębiorstwa jak i jednostki sektora użyteczności publicznej.

Korzyści zastosowania ESCO oraz PPP

 • Przeznaczenie bieżących opłat za media na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną obiektów
 • Możliwość realizacji inwestycji bez ponoszenia kosztów własnych
 • Przeniesienie odpowiedzialności za rezultat na firmę ESCO, która gwarantuje osiągnięcie konkretnego celu
 • Przeprowadzenie inwestycji przez firmę posiadającą doświadczenie w zakresie wdrażania projektów efektywnych energetycznie
 • Wsparcie prawno-administracyjne

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Hydrochem DGE S.A. oferuje zarządzanie kontrolą parametrów pracy urządzeń i instalacji w okresie gwarancji. W związku z tym każdy realizowany projekt zakłada wyposażenie systemów w odpowiednią automatykę umożliwiającą efektywne zarządzanie energią i tym samym podniesienie stopy zwrotu z inwestycji.

 

Możliwości realizacji inwestycji zależą do możliwości ich sfinansowania, dlatego razem z koncepcją realizacji inwestycji proponujemy formy finansowania inwestycji począwszy od pozyskania finansowania dotacyjnego, przez finansowanie wykonawcy do spłaty zobowiązań z generowanych oszczędności w formule ESCO.

Hydrochem DGE S.A. oferuje również rozwiązania finansowania inwestycji obejmujące:

 • Finansowanie wykonawcy
  Realizacja kontraktu finansowana jest przez wykonawcę, a spłata następuje na podstawie harmonogramu określonego w umowie
 • Finansowanie dotacyjne
  Wykonawca odpowiedzialny jest za pozyskanie dotacji na określonym przez inwestora poziomie.
 • Finansowanie hybrydowe
  Wykonawca odpowiedzialny jest za pozyskanie dotacji oraz finansuje wkład własny inwestora w formule ESCO.