Informacja o cookies

Używamy plików cookies

Rozumiem

WYBRANE REALIZACJE

Zapoznaj się z wybranymi realizacjami:

01.09.2018
Zakończenie głębokiej termomodernizacji w Suwałkach

Zakończyliśmy głęboką termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach. Pierwszy etap inwestycji obejmował sfinansowanie inwestycji oraz wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Drugi etap objął m. in.: zainstalowanie kaskady pomp ciepła 450 kW, wykonanie instalacji fotowoltaicznej 265 kWp, docieplenie przegród zewnętrznych, modernizację stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczych i elektrycznych, wdrożenie systemu zarządzania energią.

 

 

30.11.2017
Modernizacja 6 szkół w Bydgoszczy

Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji kompleksowych projektów związanych z efektywnością energetyczną udało nam się podpisać umowy na termomodernizację budynków oświatowych w jednym z największych polskich miast – w Bydgoszczy, na kwotę blisko 40 mln zł.

Realizacja kompleksowych działań termomodernizacyjnych pozwoli na zmniejszenie poboru energii elektrycznej i cieplnej w bydgoskich szkołach. Wdrażane rozwiązania ułatwią utrzymanie optymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniach. Wykorzystanie technologii LED oraz instalacji fotowoltaicznej zapewni tańsze i bardziej efektywne wykorzystanie obiektów pod kątem zużycia energii.

 

22.10.2017
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Żurominie

Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego. Kolejną inwestycję związaną z kompleksową termomodernizacją wykonaliśmy wraz z systemem umożliwiający zdalną kontrolę parametrów pracy układu grzewczego, co pozwoli na jego optymalizację i generowanie kolejnych oszczędności kosztów.

Oszczędność energii elektrycznej zagwarantuje zastosowanie źródeł światła LED, a wyposażenie w instalację fotowoltaiczną umożliwi produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby obiektu.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Żurominie to kolejna inwestycja w której mogliśmy wykorzystać profesjonalizm w realizacji kompleksowej modernizacji energetycznej finansowanej ze środków unijnych.

 

21.08.2017
Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Na terenie Powiatu Kozienickiego zrealizowaliśmy prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku należącego do Starostwa Powiatowego.

W ramach zadania obiekt został wyposażony w instalacje fotowoltaiczną o mocy 7,5 kWp, wykonana została modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenia przegród zewnętrznych. Wdrożone rozwiązania ułatwią utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Budynek zużyje mniej energii, a tym samym stanie się bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

02.08.2017
Rozwój PPP w Polsce

Hydrochem DGE S.A. bierze obecnie udział w czterech postępowaniach związanych z termomodernizacją prowadzonych przez jednostki samorządowe w formule PPP. Według rządowych prognoz w latach 2017–2020 wartość inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ma wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Według założeń 40 proc. wszystkich postępowań w ramach PPP ma zakończyć się sukcesem. Z tego powodu przygotowywane są propozycje zmian w prawie, które mają na celu ułatwić realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Partnerstwo Publiczno Prywatne staje się formułą realizacji inwestycji coraz chętniej wybieraną przez samorządowców. Tym bardziej, że daje możliwość sfinansowania inwestycji bez ponoszenia kosztów własnych i bez korzystania z dotacji unijnych. Sektor publiczny, nawiązując współpracę w formule PPP zyskuje sprawdzonego partnera oraz zwiększa możliwości inwestycyjne miasta.

 

24.05.2017
Realizacja robót budowlanych w Niepołomicach

Podpisaliśmy umowę na modernizacje Szkoły Podstawowej w Niepołomicach z zastosowaniem pom ciepła i fotowoltaiki. Zamówienie realizowano w trybie zaprojektuj i wybuduj, a finansowanie odbywało się dzięki funduszom unijnym. Zadanie obejmowało kompleksową modernizację obejmującą termoizolację budynków, modernizację instalacji grzewczej oraz automatyki służącej zarządzaniem zużycia energii cieplnej.

Wdrożenie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do dbałości o środowisko, a ocieplenie przegród zewnętrznych zapewni komfort użytkowania uczniom i pracownikom korzystającym z obiektu.

Realizacja kompleksowej termomodernizacji przyniesie oszczędność energii, co pozwoli zmniejszyć wydatki związane z użytkowaniem obiektu.