Aktualności

Zakończenie głębokiej termomodernizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

Zadanie współfinansowane z POIiŚ objęło termomodernizację budynku szkoły, warsztatów i budynku internatu w Swarożynie w województwie pomorskim.

Budynki wymagały kompleksowej termomodernizacji elewacji oraz gruntownego remontu ich brył zewnętrznych wraz z pełnym montażem nowych elementów wykończeniowych. Zakres zadania objął docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej jak również remont zewnętrznych elementów budowlanych i wykończeniowych w celu poprawy jego estetyki zewnętrznej oraz ograniczenia strat cieplnych. Stare oświetlenie we wszystkich budynkach zostało zastąpione nowymi, zgodnie z danymi zawartymi w Audycie Energetycznym, oprawami LED.

Źródłem ciepła budynków są obecnie kotły kondensacyjne nowego typu na cele c.o. i c.w.u. o mocy 300 kW. Sieć przesyłowa między budynkami objęta zadaniem została zmodernizowana na nowe rury preizolowane. Zamontowano grzejniki płytowe spełniające wymagania dla montażu w placówkach szkolnych. Wymianie uległa cała instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Na dachach budynków zostały zainstalowane moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 68 kW, dzięki którym obiekty będą same produkowały własną energię elektryczną.