Aktualności

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błoniu

Kolejne zakończone sukcesem zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku szkoły. Naszym głównym zadaniem było ocieplenie ścian zewnętrznych części edukacyjnej materiałem termoizolacyjnym, regulacja instalacji c.o. i modernizacja węzła cieplnego, wymiana opraw oświetleniowych w budynku wraz wymiana instalacji elektrycznej i tablic elektrycznych, a także montaż paneli fotowoltaicznych.

Przewidzieliśmy takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona została prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.