Aktualności

Zakończenie głębokiej termomodernizacji w Suwałkach

Zakończyliśmy głęboką termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach.

Pierwszy etap inwestycji obejmował sfinansowanie inwestycji oraz wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Drugi etap objął m. in.: zainstalowanie kaskady pomp ciepła 450 kW, wykonanie instalacji fotowoltaicznej 265 kWp, docieplenie przegród zewnętrznych, modernizację stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczych i elektrycznych, wdrożenie systemu zarządzania energią.