Aktualności

Rozwój PPP w Polsce

Hydrochem DGE S.A. bierze obecnie udział w czterech postępowaniach związanych z termomodernizacją prowadzonych przez jednostki samorządowe w formule PPP.

Według rządowych prognoz w latach 2017–2020 wartość inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ma wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Według założeń 40 proc. wszystkich postępowań w ramach PPP ma zakończyć się sukcesem. Z tego powodu przygotowywane są propozycje zmian w prawie, które mają na celu ułatwić realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Partnerstwo Publiczno Prywatne staje się formułą realizacji inwestycji coraz chętniej wybieraną przez samorządowców. Tym bardziej, że daje możliwość sfinansowania inwestycji bez ponoszenia kosztów własnych i bez korzystania z dotacji unijnych. Sektor publiczny, nawiązując współpracę w formule PPP zyskuje sprawdzonego partnera oraz zwiększa możliwości inwestycyjne miasta.