Aktualności

Realizacja robót budowlanych w Niepołomicach

Podpisaliśmy umowę na modernizacje Szkoły Podstawowej w Niepołomicach z zastosowaniem pom ciepła i fotowoltaiki.

Zamówienie realizowano w trybie zaprojektuj i wybuduj, a finansowanie odbywało się dzięki funduszom unijnym. Zadanie obejmowało kompleksową modernizację obejmującą termoizolację budynków, modernizację instalacji grzewczej oraz automatyki służącej zarządzaniem zużycia energii cieplnej.

Wdrożenie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do dbałości o środowisko, a ocieplenie przegród zewnętrznych zapewni komfort użytkowania uczniom i pracownikom korzystającym z obiektu.

Realizacja kompleksowej termomodernizacji przyniesie oszczędność energii, co pozwoli zmniejszyć wydatki związane z użytkowaniem obiektu.